>> ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [+50] 18850 - 18950 >-<

ช่องทางการตรวจสอบราคาทองคำ