::ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [+0] 19750 - 19850 ---

GTA Daily Report 23-09-15

ณ วันที่ 23/09/2558