:: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:12 น. [+0] 20250 - 20350 ---

GTA Daily Report 14-09-15

ณ วันที่ 14/09/2558